wersja testowa serwisu

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowane kamienia węgielnego pod budowę Centrum Bożego Ciała w Spycimierzu – marzenie, które staje się faktem

spycimierz-005-1-1024x500

23 lipca 2021 r. zapisze się szczególnie w historii Spycimierza i gminy Uniejów. Tego dnia odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę wielomilionowej inwestycji – Centrum Spycimierskie Boże Ciało.

Wydarzenie uświetniła obecność zacnych gości, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych naukowców, duchownych, placówek oświatowych, instytucji kultury oraz delegacji zagranicznych i mieszkańców.

Uczestników zebranych w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu powitał miejscowy proboszcz, ks. Dariusz Ziemniak, następnie głos zabrał burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, który przybliżył gościom ideę planowanej inwestycji oraz podkreślił ogromne zaangażowanie parafian i mieszkańców, które pozwala od tak wielu lat kultywować tradycję układania kwietnych kobierców.

Przed ołtarzem wyeksponowano monstrancję z 1752 r., ufundowaną przez Jana Mączyńskiego, kasztelana Spycimierskiego oraz Biblię w srebrnej oprawie, ofiarowaną w darze parafii Spycimierze przez włoskich przyjaciół Ś. † P. ojca Floriana Pełki.

Głos zabrali także Andrzej Szoszkiewicz – prezes firmy Smartlink z Poznania, koordynator ds. niematerialnego dziedzictwa tradycji kwietnych dywanów w Spycimierzu oraz Maria Pełka – prezes Parafialnego Stowarzyszenia "Spycimierskie Boże Ciało".

W związku z tym, że tradycja spycmierska uznana za niematerialne dziedzictwo kultury Polskiej ubiega się o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, uroczystość uświetnili swoją obecnością twórcy szopek krakowskich, którzy jako pierwsi z Polski znaleźli się na prestiżowym światowym zestawieniu. Pan Marek Markowski przybliżył zebranym tę wyjątkową tradycję oraz wskazał podobieństwa w twórczości krakowskich artystów i mieszkańców Spycimierza kultywujących tradycje układania kwietnych dywanów. Ponadto, omówił znaczenie wpisu na Listę i wpływ dla rozwoju środowiska szopkarskiego i kultywowania tradycji.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego uczestnicy przenieśli się na plac budowy, gdzie Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, ks. bp. Krzysztof Wętkowski dokonał aktu poświęcenia kamienia węgielnego oraz pozostałych kamieni (z Kasztelanii Spycimierskiej, z dawnego kościoła w Spycimierzu, z nieistniejącego już kościoła Bożego Ciała w Uniejowie, opoki rożniatowskiej oraz dwóch kruszców z włoskich sanktuariów), które docelowo ubogacą fasadę znoszonego budynku.

Po oficjalnej części, której zwieńczeniem było wmurowanie kamienia w fundamenty powstającego budynku, na wszystkich gości czekały pamiątkowe magnesy i poczęstunek.

Wznoszony budynek o powierzchni blisko 1000 m² zaprojektowany w kształcie litery U pomieści sale wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne oraz zaplecze biurowo-administracyjne. Narracja wystawy poprowadzi zwiedzających przez historię tradycji układania kwietnych dywanów w Spycimierzu i na świecie. Część ekspozycji poświęcona zostanie także niematerialnemu dziedzictwu. Dzięki planowanej współpracy z partnerami z Polski i świata, Centrum stanie się unikalnym na skalę międzynarodową miejscem, w którym prezentowana będzie sztuka układania kwietnych dywanów i inne tradycje i zwyczaje.

Dzieło jest wynikiem kilkuetapowej pracy koncepcyjnej i projektowej. Projekt funkcjonalno – użytkowy wykonał dr hab. Bartosz Hunger, prof. ASP kierownik Katedry Architektury Wnętrz, dokumentację wykonawczą architekt Radosław Guzowski, a za projekt aranżacji wnętrz odpowiada firma 7 MUZ. Nowy obiekt ma być dziełem sztuki od zewnątrz i od wewnątrz, tak jak kwietne dywany, wykonywane co roku w czasie obrzędu Bożego Ciała. Koszt inwestycji przekroczy dziesięć milionów złotych. Na realizację inwestycji Gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Prace budowlane poprzedziły badania archeologiczne, podczas których odnaleziono wiele cennych znalezisk. Są teraz opracowywane przez ekspertów. Wykonawcą części budowlanej jest konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud Damian Świącik z Częstochowy (lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego Budopol Sp. z o.o. z Jaskrowa (partner Konsorcjum), wygrał procedurę przetargową. Umowa została podpisana w lutym tego roku.

Piątkowa uroczystość to kolejny ważny krok przybliżający do długo wyczekiwanej unikalnej placówki poświęconej kwietnym dywanom, która skutecznie przyczyni się do zachowania i popularyzacji spycimierskiej spuścizny. To inspirujące miejsce z pewnością będzie służyło lokalnej społeczności, wzmocni atrakcyjność turystyczną Uniejowa i regionu, ale też okaże się ważnym punktem na muzealno-kulturalnej mapie Polski. Jeśli prace potoczą się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, Centrum otworzy swoje podwoje w przyszłoroczne Boże Ciało.

W uroczystościach udział wzięli:

ks. bp. Krzysztof Wętkowski – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Robert Baryła – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Iwona Wieczorek – dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, prof. Katarzyna Smyk – przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, prof. Marek Sak – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Bogumił Nowak – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Maik – Pracownik Ośrodka Badań nad Dawnymi Technologiami Polskiej Akademii Nauk, Zarząd włoskiego Stowarzyszenia InfiorItalia – Andrea Melllilli, Fausto Sabellico i Valentino Iacobucci, Małgorzata Komajda – starosta poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, , Katusza Stanisław – Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Jolanta Pęgowska – Prezes Lokalnej Grupy Działania PRYM, , insp. Krzysztof Kotkowski – Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach ,st. kpt. mgr Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz- Dziekan Dekanatu Uniejowskiego, Proboszcz Parafii św. Floriana w Uniejowie,. Julian Głowacki – Redaktor Tygodnika Idziemy – Ład Boży, ks. mgr Tobiasz Winnicki – Wikariusz Parafii Św. Maksymiliana w Koninie, Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie wraz z radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie, Marcin Pamfil – Prezes PGK „TERMY UNIEJÓW"

Goście szczególnie związani z tradycja układania kwietnych dywanów w Spycimierzu

Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta Uniejów, sołtysi z terenu parafii Spycimierz: Stanisław Pełka – Sołtys Spycimierza, Marzenna Dopierała – Sołtys Spycimierza-Kolonii, Szczepan Miśkiewicz – Sołtys Człop, Anna Grzelak– Sołtys Zielenia, Jacek Kacprzak – Sołtys Leśnika Andrzej Szoszkiewicz – Prezes Zarządu Smartlink koordynatora ds. Niematerialnego Dziedzictwa Tradycji Kwietnych Dywanów w Spycimierzu, ks. Wojciech Kaźmierczak – Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie, ks. Dariusz Ziemniak Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu, Maria Pełka – Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało, dr hab. inż. Bartosz Hunger, Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, architekt, przedstawiciele, pracownicy i inspektorzy głównego wykonawcy: Damian Dobrowolski – Kierownik Budowy Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud Damian Świącik, Daniel Brózda – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOPOL Sp. z o. o. oraz mieszkańcy parafii Spycimierz.

źródło: UM Uniejów