wersja testowa serwisu

Wybudowano już 89 nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Błaszki. To nie koniec

20201216_100715

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy o realizacji inwestycji w gminie Błaszki polegającej na budowie 149 nowoczesnych, biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, pracujących w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, spełniających wymogi normy PN – EN 12566

Inwestycja dofinansowana jest ze środków pozyskanych przez Gminę Błaszki na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 292 759,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W kosztach inwestycji partycypują właściciele posesji objętych realizacją zadania.

Na obecną chwilę znaczna część zadania została zrealizowana. Do użytku oddanych zostało już 89 przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania polegająca na budowie kolejnych oczyszczalni nadal trwa a termin jej zakończenia zaplanowano na wrzesień tego roku.

źródło: UG Błaszki