wersja testowa serwisu

Wojewoda Tobiasz Bocheński wręczył włodarzom powiatu czeki na dofinansowanie remontów dróg lokalnych

Wojewoda Tobiasz Bocheński wręczył włodarzom powiatu czeki na dofinansowanie remontów dróg lokalnych

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wręczył włodarzom powiatu sieradzkiego czeki na dofinansowanie remontów dróg lokalnych, pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Spotkanie podsumowujące tegoroczny FDS odbyło się na sieradzkim Rynku.

– Dzięki ponad 2-milionowemu dofinansowaniu z FDS możemy zapowiedzieć na ten rok kolejną dużą inwestycję na drogach powiatowych. Będzie to przebudowa drogi Burzenin-Szynkielów do granicy powiatu – powiedziała wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, odbierając symboliczny czek na 2 077 663,00 zł. W spotkaniu wzięli również udział powiatowi radni – Sylwia Dęga-Frątczak, Michał Ławniczak, Daniel Palma, Daniel Joachimiak oraz przewodnicząca Rady Powiatu Olga Kołoszczyk.

Z rządowego FDS do wszystkich województw – na podstawie naboru wniosków przeprowadzonego w 2019 roku – trafi łącznie 3 244 mln zł, z czego 1 474,3 mln zł to środki na dofinansowanie remontów dróg gminnych, a 1 269,6 mln trafi do powiatów. Dodatkowo 500 mln rząd przeznaczył na zadania na drogach obronnych.

– Dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł. Kwota ta została podzielona tak, że 43 mln przeznaczyliśmy na inwestycje na drogach powiatowych, a 102 mln na zadania gminne. Wsparcie uzyska łącznie 190 inwestycji: 32 powiatowe i 158 gminnych. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 289 km dróg: 95 km powiatowych i 193 gminnych – mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

W powiecie sieradzkim pieniądze z FDS trafią do gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Klonowa, Warta, Złoczew oraz do miasta Sieradz.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu