wersja testowa serwisu

Włodarze spotkali się w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Włodarze spotkali się w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Włodarze gmin Błaszki, Sieradz i Wróblew oraz Powiatu Sieradzkiego wypowiedzieli się na temat proponowanego przebiegu Kolei Dużych Prędkości. – Nie jesteśmy przeciwnikami tej inwestycji. Po prostu mamy za mało informacji na jej temat – podsumowuje starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

We wtorek 10 marca zakończyły się miesięczne elektroniczne konsultacje na temat dokumentu pod nazwą Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Pod koniec lutego starosta wystosował pismo do Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. CPK, w którym zaproponował mu udział w spotkaniu informacyjnym, możliwym do zorganizowania w sieradzkim starostwie. W odpowiedzi napisano: „ze względu na ogólnopolski zasięg SSL nie przewidujemy, na obecnym etapie, organizacji czy udziału w spotkaniach konsultacyjnych w poszczególnych gminach mieszczących się w granicach zaprezentowanych korytarzy". Marcin Horała zapewnił jednocześnie, że gminne spotkania konsultacyjne będą organizowane na kolejnych etapach prac studialnych.

Pytania zaniepokojonych mieszkańców pojawiają się jednak już teraz i to właśnie wójtowie oraz burmistrzowie są tym, do których wątpliwości te docierają. – Nie bardzo wiemy, co mamy odpowiadać, bo nikt nam niczego nie wyjaśnia ani niczego z nami nie konsultuje. Temat KDP był już aktualny w 2013 r. i wtedy udało się wypracować kompromis polegający na tym, że zgodziliśmy się na jeden z wariantów przebiegu linii kierunku na Poznań. Teraz przedstawiono nam trzy warianty, z których żaden nas nie satysfakcjonuje. Jeden z nich, w kształcie litery Y, przecina nasze rolnicze tereny i kompletnie degraduje gminę jako rejon rolniczy. Jeżeli zostanie on wcielony w życie, wielu mieszkańców straci jedyne źródło utrzymania – mówi Tomasz Woźniak, wójt Gminy Wróblew.

Na inną ważną kwestię zwrócił uwagę Radosław Kikowski, mieszkaniec północnej części Sieradza: – Brak jakichkolwiek informacji związanych z powstawaniem studium wykonalności, powoduje budowę wciąż nowych obiektów na przewidywanej trasie przebiegu KDP regionu północnego Sieradza, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych, wydawane nowe pozwolenia na budowę tych obiektów, które w większości są finansowane z kredytów. Skutkuje to wyższym obciążeniem hipotek nieruchomości w stosunku do ich wartości rynkowej. Istnieje realne ryzyko, że banki będą żądały podwyższenia zabezpieczenia hipotecznego tych nieruchomości. Dysproporcja ta pogłębia się w związku z gwałtownym spadkiem cen nieruchomości na terenach planowanej inwestycji KDP, oraz zatrzymaniem inwestycji i rozwoju tego obszaru. Przez KDP rodziny stracą dorobek życia.

Przedstawiciel CPK do Sieradza nie przyjechał, więc włodarze dyskutowali we własnym gronie. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego spotkali się: starosta Mariusz Bądzior, wójt Gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak, wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak oraz burmistrz Błaszek Piotr Świderski.