wersja testowa serwisu

Wkrótce ruszy termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach

IMG_20200429_101140

Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku to jedno z głównych założeń realizacji projektu, polegającego na głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach. Zakres prac obejmie zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz modernizację oświetlenia energetycznego na bardziej efektywne i ekonomiczne. Realizacja projektu znacząco wpłynie na podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz redukcję emisji szkodliwych gazów.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków zewnętrznych. Stanowi część projektu Gminy Błaszki pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki" współfinansowanego na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0036/19-00 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach została podpisana 29 października br. Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jest firma P.H.B " ZAMBUD II" Bartłomiej Biniek. Przewidywany koszt inwestycji to 635 759,77 zł. Termin zakończenia prac to kwiecień 2021 r.

źródło: UM Błaszki