W sieradzkim magistracie rozstrzygnięto przetarg na remont kolejnych dróg w mieście

aktualnosci_2b95b9d8790ba5fcec10262a3a0175b8_view2
fot. UM Sieradz

W sieradzkim magistracie rozstrzygnięto przetarg na remont kolejnych dróg w mieście. Nowej nawierzchni doczekają się ulice Błotna, Podmiejska, Kręta i Wiejska.

Za inwestycję odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Łask" z Łasku, które za swoje usługi zaproponowało kwotę 2 439 579,24 zł. W jej ramach przewidziano realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich to remont ulic Błotnej i Podmiejskiej. Prace w tym przypadku będą obejmować m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni, frezowanie nawierzchni bitumicznej, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, oczyszczenie przydrożnych rowów, regulację pionową studzienek i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Ta część zadania, wyceniona na ponad 1,4 mln zł, jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55 proc.

Przebudowa ulic Krętej i Wiejskiej także obejmuje podobny zakres prac.

Inwestycja będzie wykonana do trzech miesięcy od podpisania umowy.

Źródło: UM Sieradz