wersja testowa serwisu

Trwa budowa oczyszczalni przydomowych w gminie Błaszki

Oczyszczalnia-sciekow

Twa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. W ramach realizowanej inwestycji wybudowanych zostanie 149 nowoczesnych, biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie pracujące w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, spełnią wymogi normy PN – EN 12566.

Koszt inwestycji, zgodnie z ofertą wykonawcy, wyniesie 2 829 602,70 złotych z czego ok 1,5 mln złotych stanowić będzie dofinansowanie pozyskane przez Gminę Błaszki na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 292 759,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W kosztach inwestycji partycypują również właściciele posesji, na których zamontowane zostaną urządzenia. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień przyszłego roku.

źródło: UG Blaszki