wersja testowa serwisu

Szansa na remont mostu w Chojnem. Powiat złożył wniosek o dotację

pzd-2

Pojawiła się szansa na dofinansowanie przebudowy mostu na Kanale Tyczyńskim w miejscowości Chojne w gminie Sieradz. Powiat Sieradzki złoży wniosek o dotację z rezerwy celowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Inwestycja polega na „rozbiórce i budowie mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1798E w miejscowości Chojne" (fragment decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Sieradz z 8 listopada 2018 r.). Wcześniej – w lipcu 2018 r. – w innej decyzji wójta (o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) stwierdzono, że obiekt „jest w złym stanie technicznym".

Wniosek ten potwierdzają informacje zawarte w opisie technicznym inwestycji: „most na Kanale Tyczyńskim wykazuje typowe uszkodzenia, wynikające z długiego okresu eksploatacji obiektu". I dalej: „zniszczona izolacja płyty pomostu i przecieki wody przez konstrukcję nośną obiektu, spowodowały miejscowe zniszczenia betonu ustroju nośnego i podpór".

Szacunkowy koszt przebudowy mostu w Chojnem, wraz z 800-metrowym odcinkiem dróg dojazdowych z obu stron, wynosi 3 miliony złotych. Termin składania wniosków o dofinansowanie z rezerwy celowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów mija 7 lutego.