wersja testowa serwisu

Starosta Sieradzki spotkał się z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych

p.wdowik

Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior spotkał się dziś z Pawłem Wdówikiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rozmawiano m.in. na temat stowarzyszeń funkcjonujących w powiecie sieradzkim na rzecz osób z niepełnosprawnościami doceniając ich ogromną rolę w życiu wielu ludzi. Pochodzący z Sieradza minister podziękował staroście za działania prowadzone dla osób niepełnosprawnych, wskazując m.in. na dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

- Powołujemy radę ds. zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025 działającą przy koordynatorze ds. dostępności. Do pracy w radzie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, a także specjalistów z zakresu rozwiązań architektonicznych czy informatycznych. Cały czas pracujemy też nad aktualizacją i poprawą dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i informatycznej - mówił starosta Bądzior.

Paweł Wdówik mówił również o projekcie deinstytucjonalizacji opieki społecznej, który ma doprowadzić do tego, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła cieszyć się samodzielnością i żyć tak, jak chce, a nie trafiać do dużej instytucji opieki.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zarządu Powiatu Sieradzkiego - Tomasz Baliński, Jan Hankiewicz I Artur Sterna.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu