Za nami ślubowanie uczniów klasy mundurowo - policyjnej

259-177559
fot. KPP Sieradz

44 kadetów klasy pierwszej o profilu mundurowo – policyjnym Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie złożyło uroczyste ślubowanie. W uroczystości uczestniczył Naczelnik Wydziału Doboru młodszy inspektor Rafał Mrozowski, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu inspektor Piotr Bielewski. Nie zabrakło stoiska promocyjnego, na którym funkcjonariuszki przybliżyły zainteresowanym pracę w niebieskim mundurze.

W uroczystości, która odbyła się na Stadionie Miejskim Warcie licznie uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, i placówek oświatowych, absolwenci szkoły oraz rodzice uczniów. Nie zabrakło funkcjonariuszy i przedstawicieli służb mundurowych. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi reprezentował Naczelnik Wydziału Doboru młodszy inspektor Rafał Mrozowski, a sieradzkich policjantów inspektor Piotr Bielewski - Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu. Jednym z punktów uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów rozpoczynających naukę w klasie o profilu mundurowo – policyjnym. Otrzymali oni również akty mianowanie na stopień starszego kadeta. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie musztry paradnej. Następnie zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz technik i taktyk interwencji w wykonaniu uczniów klasy mundurowej. Uroczystość ta była również doskonałą okazją, aby promować zawód policjanta. Funkcjonariuszki z sieradzkiej komendy zapoznały zainteresowanych z ofertą podjęcia służby w Policji. Udzielały informacji jak wygląda procedura rekrutacyjna oraz jakie wymogi trzeba spełniać, aby wstąpić w szeregi naszej formacji. Rozdawane były ulotki i materiały promujące.

Mamy wielką nadzieję, że wielu spośród uczniów tej szkoły w przyszłości zdecyduje o wyborze tego ciekawego, aczkolwiek niełatwego zawodu. Młodym kadetom życzymy powodzenia i realizacji marzeń. Czekamy na Was w szeregach Policji!

Źródło: KPP Sieradz