wersja testowa serwisu

Sieradzka policja zaprasza w swoje szeregi

polsie

"Zostań jednym z nas" – pod takim hasłem dzielnicowy sierż. sztab. Mateusz Sierek oraz policyjny profilaktyk mł.asp. Bożena Grobelna zaplanowali cykl spotkań z sołtysami miejscowości w gminie Sieradz. Pierwsze ulotki i plakaty promujące wstąpienie do służby trafiły już do mieszkańców. Wszystkich, którzy zastanawiają się nad miejscem pracy zachęcamy do związania swojej przyszłości z naszą formacją . Policjant to zawód dla tych, którzy lubią wyzwania, dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Podczas spotkań policjanci przekazali sołtysom ulotki informujące o procedurze doborowej celem rozpropagowania wśród mieszkańców. Ponadto na tablicach ogłoszeniowych umieszczono plakaty zachęcające do wstąpienia do służby. Zawierają one również dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o procesie rekrutacji Prowadzone przez dzielnicowego działania zaplanowane są również na najbliższe miesiące.

Policja przypomina:

Na kandydatów czekamy w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 codziennie w godz. 7.30 -15.30 oraz w pierwszy czwartek miesiąca – tzw. „Doborowy czwartek" w godz. 7.30 – 17.30. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem tel. 47 845 14-16, 47 845 17-09. Wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszych szeregach aktualnie mają możliwość złożenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rekrutacji i uzyskają pomoc w ich wypełnieniu. Wyjaśnimy również procedurę rekrutacyjną oraz omówimy poszczególne jej etapy. Osoby, które tego dnia przyjdą do komendy, uzyskają informacje o zakresie działania i pracy poszczególnych pionów w naszej formacji.

Zachęcamy do spotkania z nami i porozmawiania na temat doboru do służby w Policji i procesu rekrutacji. Zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, a dowiecie się jak zostać jednym z nas!


Służbę może pełnić osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i nieposzlakowaną opinię;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Praca zapewnia:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4000 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 3600 złotych netto;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra po podjęciu i ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy
 • kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów" i wiele innych.

Źródło: KPP Sieradz