wersja testowa serwisu

Sieradz: Zapewnią wsparcie dla osób bezdomnych

aktualnosci_c61fa38a752cb575346c950ceeb4e62b_view2
fot. UM Sieradz

Jak co roku w okresie jesienno – zimowym konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby nie posiadające dachu nad głową, dla których niska temperatura i niekorzystne warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

W związku z tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu odbyło się spotkanie dotyczące udzielania wsparcia osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Sieradza. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sieradzkich instytucji m.in. Urzędu Miasta Sieradza, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Szpitala Wojewódzkiego, Ogrzewalni oraz pracownicy MOPS. Podczas spotkania zebrani dyskutowali na temat zabezpieczenia osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Sieradza przed mrozami i zimnem zagrażającym ich życiu. Zweryfikowano ustalenia dotyczące postępowania w takich sytuacjach oraz omówiono problemy i trudności związane z pomocą osobom bezdomnym.

Osoby bezdomne będą mogły skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu (praca socjalna, posiłek i inne świadczenia z pomocy społecznej, możliwość skierowania do schroniska dla osób bezdomnych). Ponadto będą miały możliwość ogrzania się i spędzenia nocy w ogrzewalni prowadzonej przez MOPS w Sieradzu. Tam też będą mieli możliwość umycia się, wymiany odzieży czy ogrzania się ciepłym napojem. Osobom bezdomnych, w razie potrzeby, zapewniona będzie również pomoc medyczna. Dodatkowo funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej zobowiązali się do monitorowania miejsc w których mogą przebywać bezdomni oraz do informowania o możliwościach skorzystania przez nich z pomocy. 

Okres zimy to czas szczególnie trudny dla osób doświadczających bezdomności, dlatego działania ww. instytucji pozwolą pomóc i wesprzeć osoby znajdujące się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.

źródło: MOPS Sieradz