wersja testowa serwisu

Są wolne miejsca w sieradzkim Domu Pomocy Społecznej

1

Są wolne miejsca dla nowych mieszkańców w sieradzkim Domu Pomocy Społecznej przy Armii Krajowej. Przyjęcia, mimo panującej pandemii, są realizowane na bieżąco. Jedynym warunkiem przyjęcia nowego mieszkańca jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

- Nasz dom czeka na osoby, które z uwagi na wiek, posiadane schorzenia czy niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki. Funkcjonują u nas również dwa oddziały dla osób z otępieniem, opiekujemy się także osobami niepełnosprawnymi - mówi Marcin Sośnicki, zastępca dyrektora DPS w Sieradzu.

Popularny „Bankowiec" opiera się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Do stałej dyspozycji mieszkańców są lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni oraz psycholog. Na miejscu funkcjonuje kaplica. Dom jest bardzo dobrze wyposażony. Na uwagę zasługuje też ustronne położenie i przylegający do budynku własny park.

Pracownicy zapewniają mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych. Prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne i animacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. DPS w Sieradzu to miejsce zapewniające mieszkańcom - osobom dorosłym, niepełnosprawnym warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz rozwoju osobistego.


W okresie pandemii mieszkańcy mają zabezpieczony kontakt z bliskimi, przy zachowaniu wszelkich wymaganych standardów epidemicznych.

Bliższych informacji na temat przyjęć do DPS w Sieradzu udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 43 827 69 92.

Warto również wspomnieć, że na terenie placówki funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, który aktualnie także zaprasza chętne osoby w wieku 60+ z powiatu sieradzkiego. Celem tej placówki jest inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych, prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączenia ich w życie społeczności lokalnych.

Placówka zapewnia miejsca dla seniorów i funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Podopieczni mają zapewniony transport z miejsca zamieszkania do „Seniora+" i z powrotem, oraz jeden gorący posiłek. W tej sprawie bliższe informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 697 506 505.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu