wersja testowa serwisu

Ruszyła termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach

IMG_20210108_134459

Z początkiem nowego roku 2021 ruszyła termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach. W trakcie realizacji jest pierwszy etap prac obejmujący wymianę stolarki okiennej. Kolejne prace obejmą instalację odnawialnych źródeł energii oraz modernizację oświetlenia energetycznego na bardziej efektywne i ekonomiczne.

Celem kompleksowej termomodernizacji budynku jest zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Realizacja projektu znacząco wpłynie na podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz redukcję emisji szkodliwych gazów. Prace, zgodnie z planem zakończą się w kwietniu 2021 roku.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków zewnętrznych. Stanowi część projektu Gminy Błaszki pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki" współfinansowanego na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0036/19-00 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Źródło: Gmina Błaszki