wersja testowa serwisu

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciel i obowiązek - zwierzak”

259-131021

„Przyjaciel i obowiązek - zwierzak" – pod takim hasłem Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Dąbrowie Wielkiej zorganizowała konkurs adresowany dla klas I-III. Wyłoniono laureatów, wręczono nagrody i wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim uczniom z udział, a dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za zaangażowanie się w organizację przedsięwzięcia.

Sierż. sztab. Mateusz Sierek – dzielnicowy rejonu IX (teren gminy Sieradz) zainicjował zorganizowanie konkursu plastycznego „Przyjaciel i obowiązek-zwierzak". Powyższa inicjatywa wynikała z diagnozy problemów lokalnej społeczności, jakim było zjawisko niedopełniania przez właścicieli obowiązku sprawowania nadzoru nad zwierzęciem. Było to jedno z wielu zadań, ktore znalazły się w opracowanym przez dzielnicowego Planie działania priorytetowego na I półrocze 2021 roku. W organizację konkursu włączyła się Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz nauczycieli wśród uczniów klas I-III rozpropagowano regulamin konkursu. Jego głównym celem było m.in. kształtowanie i promowanie wśród dzieci sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, uwrażliwienia ich na los zwierząt. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz przyznała kilka wyróżnień.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej. Uczestniczyła w niej Dyrektor szkoły Anna Gołębiowska, Sołtys miejscowości Dąbrowa Wielka - Pani Emilia Słupińska, Kierownik Rewiru Dzielnicowych – sierż. szt. Sylwester Grzelak, dzielnicowy – sierż. sztab. Mateusz Sierek, policyjny profilaktyk – mł. asp. Bożena Grobelna, a także nauczyciele oraz uczniowie.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

I miejsce – Martyna Słodowa - klasa III
II miejsce – Oliwia Piaseczna - klasa I
III miejsce – Anna Ośrodek - klasa I

Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia:
- Wiktorii Wiertelak
- Małgorzacie Bakowicz
- Bartoszowi Piotrowskiemu
- Dawidowi Marciniakowi

Zwycięscy z rąk organizatorów otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Wielkiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Wielkiej oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Wszyscy uczniowie za udział w konkursie również otrzymali drobne upominki.

Podczas wizyty w szkole policyjny profilaktyk mł. asp. Bożena Grobelna spotkała się również z uczniami szkoły, aby uświadomić najmłodszym jak ważny jest obowiązek właściwej opieki nad zwierzęciem oraz jakie zagrożenia wynikają z kontaktu z obcym psem. Ponadto omówiła sposoby postępowania w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia. Zaprezentowała dzieciom podstawowe metody i pozycje obronne. Policjantka nawiązała również do nadchodzących wakacji i przypomniała uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

źródło: KPP w Sieradzu