Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój pupil – zabawa i obowiązek”

259-186708
fot. KPP Sieradz

Mój pupil – zabawa i obowiązek" – pod takim hasłem Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Rzechcie zorganizowała konkurs adresowany dla klas I-III. Wyłoniono laureatów, wręczono nagrody i wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim uczniom z udział, a dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za zaangażowanie się w organizację przedsięwzięcia.

Młodszy aspirant Mateusz Sierek - dzielnicowy rejonu IX (teren gminy Sieradz) zainicjował zorganizowanie konkursu plastycznego „Mój pupil – zabawa i obowiązek". Powyższa inicjatywa wynikała z diagnozy problemów lokalnej społeczności, jakim było zjawisko niedopełniania przez właścicieli obowiązku sprawowania nadzoru nad zwierzęciem. Było to jedno z wielu zadań, które znalazły się w opracowanym przez dzielnicowego Planie działania priorytetowego na II półrocze 2023 roku. W organizację konkursu włączyła się Szkoła Podstawowa w Rzechcie. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz nauczycieli wśród uczniów klas I-III rozpropagowano regulamin konkursu. Jego głównym celem było m.in. kształtowanie i promowanie wśród dzieci sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, uwrażliwienia ich na los zwierząt. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz przyznała kilka wyróżnień.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej w Rzechcie. Uczestniczyli w nim nauczyciel plastyki – Aneta Ciapcińska, Kierownik Rewiru Dzielnicowych – aspirant sztabowy Katarzyna Staśkowska oraz dzielnicowy – młodszy aspirant Mateusz Sierek.Wśród laureatów konkursu znaleźli się:
I miejsce – Oliwia Wasilewska
II miejsce – Nadia Woźniak
III miejsce – Karolina Staniucha

Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia:
- Lena Kopka
- Hanna Lechowska

Za udział w konkursie nagrody otrzymali
- Maria Lewandowska
- Agata Przybylak
-Szymon Tkacz

Zwycięscy z rąk organizatorów otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczniowie za udział w konkursie również otrzymali drobne upominki.
Podczas wizyty w szkole policjanci rozmawiali z uczniami szkoły przypominając im, jak ważny jest obowiązek właściwej opieki nad zwierzęciem oraz jakie zagrożenia wynikają z kontaktu z obcym psem. Ponadto omówili sposoby postępowania w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia. Policjanci nawiązali również do nadchodzących ferii i przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Źródło: KPP Sieradz