wersja testowa serwisu

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Domaniew i Maciszewice zakończona

-wykrzykniki

Gmina Błaszki zakończyła realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Domaniew i Maciszewice.

Inwestycja stanowi element operacji pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągu na terenie Gminy Błaszki" współfinansowanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W kosztach inwestycji partycypują również właściciele posesji.

Celem zadania jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą mieszkańców miejscowości Domaniew i Maciszewice poprzez budowę sieci wodociągowej. W ramach zakończonego zadania wybudowano ok 425 mb sieci wodociągowej PCV fi 110 wraz z przyłączami a dostęp do bieżącej wody uzyskały trzy gospodarstwa domowe.

Koszt realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Domaniew i Maciszewice to około 65 tysięcy złotych.

Źródło: Gmina Błaszki