wersja testowa serwisu

Przetarg na montaż odnawialnego źródła energii w szkole w Wilamowie ogłoszony

20180805_164456
fot. UM Uniejów

Burmistrz Miasta Uniejów ​ogłosił przetarg na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Wilamowie. Procedura ruszyła w dniu 23 listopada br.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie." Nowe źródło ciepła zapewni w pełni ekologiczne ogrzewanie, a także zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną. W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany opracować projekt, uzyskać niezbędne pozwolenia oraz wykonać prace budowlane dla kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wilamowie, gm. Uniejów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
– montaż systemu paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisje zanieczyszczeń do atmosfery;
– modernizację systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starych pojemnościowych i przepływowych ogrzewaczy elektrycznych i wymiennikowych na nowe wysokosprawne elektryczne ogrzewacze przepływowe, sterowane elektronicznie z czujnikiem temperatury wypływu i przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę wielu punktów poboru;
– modernizację układu grzewczego poprzez demontaż istniejącej technologii kotłowni i układu grzewczego w budynku oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci zestawu złożonego z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego, wykonanie nowej instalacji grzewczej, montaż nowych grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i głowicami.

Wykonawca przeszkoli wreszcie oddelegowanego do tego celu pracownika Szkoły Podstawowej w Wilamowie w zakresie obsługi instalacji.
Przebieg prac w salach lekcyjnych, które byłyby wykonane w trakcie roku szkolnego, nie będzie zakłócać procesu edukacji dlatego, że harmonogram zostanie ustalony z dyrektor szkoły w taki sposób, aby pracownicy wykonywali roboty już po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Uniejów uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Firmy, które chcą wziąć udział w przetargu mają czas na złożenie ofert do 9 grudnia 2021 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej: „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie".

Źródło: UM Uniejów