wersja testowa serwisu

Przebudowa drogi gminnej Sędzimirowice – Mroczki Małe – Lipka zakończona

DSC_0932

Prace związane z przebudową drogi gminnej Sędzimirowice-Mroczki Małe-Lipka zostały zakończone. Przebudowa była możliwa dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 924 303,00 zł.

Przebudową objęty został odcinek drogi o długości 2,2 kilometra. W ramach inwestycji wykonane zostało poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej do 5,5 m, wyrównanie betonem asfaltowym oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej. Pobocza zostały utwardzone kamieniem łamanym po obu stronach jezdni. W Sędzimirowicach w miejscach intensywnej zabudowy wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej oraz zjazdy z kostki brukowej na długości chodnika. Pozostałe zjazdy umocnione zostały kamieniem łamanym. Na zatokach autobusowych i chodnikach przy zatokach wykonano nawierzchnie z kostki brukowej.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek. W czwartek, 5 listopada br miał miejsce odbiór drogi. Wzięli w nim udział: Burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Zbigniew Jaworski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach, Stanisław Woźny – Naczelnik Wydziału, Ryszard Kubiak – inspektor ds. drogownictwa oraz przedstawiciele wykonawcy robót. Protokół odbioru został podpisany.

Źródło: Gmina Błaszki