wersja testowa serwisu

Przebudowa drogi gminnej Łubna Jakusy – Łubna Jarosłaj zakończona

5
fot. Urząd Gminy Błaszki

Zakończono przebudowę drogi gminnej Łubna Jakusy – Łubna Jarosłaj wraz z odwodnieniem. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 216 024,00 złotych.

Przebudową objęty został odcinek drogi o długości 858 metrów. Zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra, wykonanie chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej na długości chodnika oraz utwardzenie pobocza kamieniem łamanym. Prace remontowe obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

W piątek, 11 grudnia br miał miejsce odbiór drogi. Wzięli w nim udział: Burmistrz Błaszek Piotr Świderski, radny Rady Miejskiej w Błaszkach – Aleksy Pietrzak, inspektor nadzoru – Czesław Buczak, inspektor ds drogownictwa – Ryszard Kubiak oraz przedstawiciele wykonawcy robót. Protokół odbioru został podpisany.

źródło: UG Błaszki