wersja testowa serwisu

Promesy dla samorządów powiatu sieradzkiego

promesy

W sieradzkim Starostwie Powiatowym senator Michał Seweryński spotkał się z samorządowcami regionu, by przekazać im promesy na dofinansowania z tzw. Funduszu Covid-19. Jest to samorządowy odpowiednik tarczy ochronnej.

Rządowi twórcy Funduszu Inwestycji Samorządowych, zwanego potocznie Funduszem Covid-19, nie precyzują, na jaki cel przyznane środki mają być wykorzystane. Włodarze sami o tym zdecydują, kierując się potrzebami mieszkańców. – Są to dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu. Starostowie, burmistrzowie i wójtowie najlepiej znają potrzeby miejscowych społeczności i niektóre z nich będą mogli, właśnie dzięki Funduszowi Inwestycji Samorządowych, zrealizować. Przyznając te pieniądze, chcemy zrekompensować straty wywołane spowolnieniem, wymuszonym przez pandemię koronawirusa – powiedział senator Michał Seweryński.

Łącznie do samorządów w całym kraju ma trafić 6 mld zł – 5 mld do gmin (z tego ponad 2,6 mld do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) oraz 1 mld do powiatów. Poszczególne gminy otrzymają dotacje od 500 tys. do ponad 93 mln zł. – Jest to realne wsparcie przede wszystkim dla samorządów, ale nie tylko dla nich. Pieniądze te, przeznaczone na przykład na inwestycje w infrastrukturę, trafią do lokalnych firm i ich pracowników – powiedziała Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, która wraz z członkiem Zarządu Powiatu Janem Hankiewiczem odebrała symboliczny czek.

Budżet Powiatu Sieradzkiego zostanie wzmocniony z FIS kwotą 3 373 876 zł i jest to największa pula przyznana w naszym regionie. Do kas gminnych wpłyną kwoty od 500 tys. do 2 924 242 zł.

Dotacje z funduszu trafią do samorządów za pośrednictwem wojewodów. Już od początku sierpnia do połowy tego miesiąca gminy i powiaty będą mogły składać wnioski. Wypłaty rozpoczną się we wrześniu.


Kwoty promes rządowych dla samorządów powiatu sieradzkiego:

– Powiat Sieradzki: 3 373 876 zł

– Gmina Błaszki: 894 244 zł

– Gmina Brzeźnio: 571 756 zł

– Gmina Brąszewice: 500 000 zł

– Gmina Burzenin: 915 194 zł

– Gmina Goszczanów: 500 000 zł

– Gmina Klonowa: 554 459 zł

– Gmina Warta: 541 103 zł

– Gmina Wróblew: 500 000 zł

– Gmina Złoczew: 500 000 zł

– Gmina Sieradz: 1 656 900 zł

– Gmina Miasto Sieradz: 2 924 242 zł

Suma: 13 431 774 zł

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu