wersja testowa serwisu

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi prace na przejściach dla pieszych

dsc02157__copy_

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi prace na przejściach dla pieszych na terenie Powiatu Sieradzkiego, które będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania na wyniesione, montaż lamp solarnych doświetlających, montaż aktywnych znaków D-6 oraz użycie kostek o specjalnej fakturze pozwalających osobom niewidomym bezpiecznie zatrzymać się przed niekontrolowanym wejściem na drogę. Zakładanym efektem stworzenia wyniesionego skrzyżowania będzie uspokojenie ruchu w tym miejscu poprzez ograniczenie prędkości pojazdów. Na wyniesionej w ten sposób tzw. tarczy skrzyżowania znajdować się będą 3 przejścia dla pieszych. Dzięki temu kierowcy zmuszeni będą zredukować prędkość jak przed typowym progiem zwalniającym. Skrzyżowanie, na którym znajduje się obecnie kilka punktów kolizyjnych stanie się miejscem bezpiecznym zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Wykonanie zadania wpłynie na podniesienie standardów technicznych ww. dróg powiatowych z zachowaniem jednorodności i spójności z siecią dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku przewidziane są do połowy grudnia.

Poza realizacją wymienionego skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Leszka Czarnego w Sieradzu, realizowane są również prace przy wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych w miejscowościach: Rzechta, Żelisław, Goszczanów, Warta oraz Błaszki. Prace będą realizowane również na terenie miasta Sieradza przy ulicach Łokietka oraz Reymonta. Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu