wersja testowa serwisu

Powiatowe inwestycje drogowe. Co i gdzie w przebudowie?

otwarcie_przebudowanej_drogi_na_trasie_ciepielow_-_wilczkow_-_klonow
fot. Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców na drogach powiatowych - to nasze najważniejsze założenie przy realizacji remontów dróg, przejść dla pieszych i chodników. Powiat sieradzki zarządza 627 km dróg realizując działania związane z ich utrzymaniem poprzez Powiatowy Zarządu Dróg, który ma własną bazę tzw. obwód drogowy. - To nasz duży atut. To się po prostu dobrze kalkuluje, jest szybciej i sprawniej, wiele tematów możemy rozwiązać sami, nie szukając podwykonawców - podkreśla Robert Piątek, dyrektor PZD.

Szeroki plan dotyczący inwestycji drogowych, konsekwentnie realizowany w powiecie, to przebudowa dróg łączących centrum powiatu ze zbiornikiem Jeziorsko.

- To duże przedsięwzięcie więc realizujemy je etapami. W efekcie pozwoli to na bezkolizyjną komunikację z tym ważnym dla wszystkich obszarem. Oczywiście istotna jest dla nas poprawa komunikacji na całym obszarze powiatu. Pod koniec ubiegłego roku ukończyliśmy remont ulicy Reymonta w Sieradzu, co pozwoliło na drogowe połączenie z obwodnicą miasta. Gotowy jest już też nowo przebudowany odcinek drogi powiatowej w miejscowości Zwierzyniec - mówi Mariusz Bądzior, Starosta Sieradzki.

Ostatnie lata na powiatowych drogach to intensywna praca i realizacja wielu działań. Kolejne są w trakcie realizacji lub rozpoczną się w najbliższych miesiącach. Wkrótce ukończony zostanie remont ulicy Oksińskiego i rozpocznie się przebudowa prowadząca do zmiany organizacji ruchu skrzyżowania ulic Sikorskiego z Armii Krajowej w Sieradzu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Na terenie powiatu powstają wyniesione przejście dla pieszych. Dzięki temu kierowcy zmuszeni są zredukować prędkość jak przed typowym progiem zwalniającym. Pojawią się też lampy solarne doświetlające, aktywne znaki drogowe oraz kostka o specjalnej fakturze pozwalająca osobom niewidomym bezpiecznie zatrzymać się przed niekontrolowanym wejściem na drogę. Takie skrzyżowania powstają w Sieradzu - przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1, ulicach Łokietka i Reymonta oraz w miejscowościach: Rzechta, Żelisław, Goszczanów, Warta oraz Błaszki. Ich realizacja dobiega końca.

- Z uwagi na realizację inwestycji w okresie zimowym, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz odtworzenie oznakowania poziomego zostanie wykonane w okresie wiosennym. Wtedy to zostaną również naprawione ewentualne usterki spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie układania nawierzchni z kostki brukowej - zapowiada dyrektor Piątek.

Poniżej zestawienie zaplanowanych na ten rok remontów dróg powiatowych finansowanych z budżetu powiatu oraz środków pochodzących z dofinansowań.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew - Burzenin. Odcinek od km 12+300 do km 17+545, długość odcinka: 5,245 km, wartość zadania: 12 000 000 zł. Źródło dofinansowania – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice - Pipie. Długość odcinka: 7,5 km. Wartość zadania: 15 000 000 zł. Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przebudowa drogi Bartochów - Tubądzin. Długość odcinka: 4,6 km. Wartość zadania: 16 000 000 zł. Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II nabór).

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1733E Błaszki - Maciszewice. Długość odcinka: 3,5 km. Wartość zadania: 8 000 000 zł. Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II nabór).

5. Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej Nr 1709E
w miejscowości Gruszczyce. Długość odcinka: 0,6 km. Wartość zadania: 8.000.000 zł, źródło dofinansowania: Rezerwa Subwencji Ogólnej.

6. Przebudowa drogi powiatowej Łeszczyn - Biesiec poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej'. Wartość zadania: 2.525.000 zł. Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych oraz przy współudziale Gminy Złoczew.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu