wersja testowa serwisu

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sieradzu

img_8306

Dziś w Starostwie Powiatowym w Sieradzu miało miejsce kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy z udziałem Alicji Gonery, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Jana Hankiewicza, przewodniczącego oraz pozostałych członków rady.

Główne tematy spotkania to omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zaopiniowanie propozycji zmian w limicie środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Spotkania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sieradzu zwoływane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej, niż raz w każdym kwartale.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu