wersja testowa serwisu

Podpisano umowę na odbiór odpadów w gminie Błaszki

DSC_0948
fot. Urząd Miejski w Błaszkach

W Urzędzie Miejskim w Błaszkach zawarta została umowa na świadczenie usług "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Błaszki" w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Usługi świadczyć będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka akcyjna w Kaliszu z siedzibą: ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz oraz Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz.

Wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę opiewającą na szacunkową kwotę 1 770 228,00 zł w ogłoszonym przez Gminę Błaszki przetargu na w/w zadanie. Przy czym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach faktyczne rozliczenie umowy będzie miało miejsce na podstawie cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie 1 tony poszczególnych odpadów w czasie trwania umowy.

źródło: UM Błaszki