wersja testowa serwisu

OSP Chojne włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

22

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnem (w gminie Sieradz) została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – KSRG to podstawa ratownictwa w Polsce – powiedział nadbrygadier Jarosław Wlazłowski, Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, podczas spotkania z druhami z Chojnego.

Od strony formalnej wyglądało to tak, że we wrześniu ubiegłego roku Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu Albert Romek zawarł z wójtem Gminy Sieradz Jarosławem Kaźmierczakiem i OSP w Chojnem (reprezentowaną przez prezes Katarzynę Jamroziak oraz naczelnika Dariusza Kaczmarka) porozumienie dotyczące włączenia jednostki w struktury KSRG. Na podstawie tego dokumentu Łódzki Komendant Wojewódzki PSP wystąpił z odpowiednim wnioskiem do Komendanta Głównego i ten, po stwierdzeniu, że OSP Chojne spełnia warunki określone prawem, podjął decyzję pozytywną. Pismo Komendanta Głównego datowane jest co prawda na 23 grudnia 2019, ale przystąpienie do ogólnokrajowego systemu druhowie świętowali w sobotę 29 lutego.

Co oznacza dla jednostki ochotniczej przynależność do KSRG? Komendant Jarosław Wlazłowski wyjaśnia: – Z jednej strony to pewnego rodzaju wyróżnienie, ale z drugiej na pewno większe wymagania i oczekiwania. System zakłada bowiem udział nie tylko w akcjach gaszenia pożarów. KSRG walczy ze skutkami klęsk żywiołowych oraz bierze udział w akcjach z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego, a ostatnio coraz częściej również radiacyjnego. Ponadto jednostki systemu współpracują właściwymi organami podczas zdarzeń nadzwyczajnych, jak choćby akty terroru czy zagrożenia czynnikiem biologicznym.

Do włączenia do KSRG jednostka OSP w Chojnem przygotowywała się przez dwa lata. – W tym czasie druhowie intensywnie się szkolili i podnosili kwalifikacje pożarnicze. Udało nam się również pozyskać nowy sprzęt, w tym średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM, który przyjechał do nas pod koniec listopada ubiegłego roku – mówi Katarzyna Jamroziak, prezes OSP Chojne.

Oficjalna uroczystość, na której odczytano decyzję Komendanta Głównego, odbyła się w siedzibie jednostki. Wzięli w niej udział przedstawiciele PSP, druhowie OSP oraz samorządowcy – m.in. starosta sieradzki Mariusz Bądzior, członek Zarządu Powiatu Jan Hankiewicz, wójt Gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak oraz radni gminni. Sejmik Województwa Łódzkiego reprezentowała radna Dorota Więckowska.