Ósmoklasiści z wizytą w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach

img_20230316_091803
fot. PZS w Błaszkach

16 marca Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach gościł ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej. 

Goście w zorganizowanych grupach pod przewodnictwem uczniów Liceum i Technikum zwiedzali budynek szkoły. Podczas spaceru kandydaci mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną PZS w Błaszkach. W poszczególnych salach zostały zaprezentowane zajęcia lekcyjne. Odbyły się również warsztaty z zakresu przedmiotów, które dominują w klasach: biologiczno-chemicznej Liceum oraz ekonomicznej i informatycznej Technikum. 

Zajęcia praktyczne poprowadzili nauczyciele PZS w Błaszkach: warsztaty z ekonomii – Pani Marzena Polowczyk wraz z uczniami klasy 4 Technikum, zajęcia z informatyki – Pan Michał Giejko, lekcję chemii – Pani Magdalena Zakęs.

Odwiedzający zapoznali się także z dodatkową ofertą edukacyjną, która dowodzi, że PZS jest szkołą wielu aktywności. Podczas rozmów z uczniami i nauczycielami ósmoklasiści otrzymali informacje dotyczące nauki w PZS oraz zapoznali się z klimatem i atmosferą szkoły.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu/PZS w Błaszkach