Inwestycja "Przebudowa drogi powiatowej Złoczew – Burzenin" zakończona

img_7720
fot. Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Dokonano odbioru inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin  na odcinku od km 12+300 do km 17+545".

Zadanie zrealizowane zostało w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.299.044,23 zł oraz przy współudziale Gminy Burzenin w wysokości 1.900.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Bitum Sp. z o.o. Roboty rozpoczęto dnia 15 września 2022 r. i zakończono 16 listopada 2023 r. Nadzór nad inwestycją pełniła Pani Aurelia Juszczak oraz Pan Janusz Fengler.

Długość odcinka: 5,245 km

Zakres robót obejmował:
- Wykonanie nowej konstrukcji drogi pod ruch KR-3,
- Poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości (7,0 m dla przekroju ulicznego oraz 6,0 m dla przekroju pozamiejskiego),
- Budowę chodników;
- Przebudowę i budowę zjazdów;
- Rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;
- Rozbiórkę istniejących przepustów pod korona drogi powiatowej i budowę nowych;
- Wykonanie rowów przydrożnych oraz kompleksowego odwodnienia

Całkowita wartość zadania: 13.710.173,95 zł
Dotacja (RFRD): 8.299.044,23 zł
Środki własne Powiatu Sieradzkiego: 3.511.129,72 zł
Środki Gmina Burzenin: 1.900.000,00 zł

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu