wersja testowa serwisu

Projektowanie obwodnicy Błaszek. Od poniedziałku rusza akcja informacyjna

obwodnica1

Od poniedziałku, 22 lutego b.r. rusza Akcja Informacyjna I – Studium Korytarzowe dotycząca projektowanej OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12.

Zapraszamy mieszkańców gminy Błaszki do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które zostaną udostępnione od poniedziałku, 22 lutego na stronie internetowej www.dk12-obwodnicablaszek.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie elektronicznej na stronie www.dk12-obwodnicablaszek.pl (forma preferowana) lub papierowej. Druki dostępne są na stronie internetowej. Można też skorzystać z wydrukowanych formularzy dostępnych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach na parterze, na wprost wejścia do budynku i podzielić się swoją opinią, wrzucając wypełniony formularz do specjalnie przygotowanej skrzynki.
Akcja potrwa do 7 marca 2021 r..

Przesłane w ramach Akcji Informacyjnej I formularze opinii, imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy złożonych elektronicznie) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.
Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach internetowych: GDDKiA oraz Urzędu Miejskiego w Błaszkach. Linki do wyżej wymienionych stron znajdą się na stronie: www.dk12-obwodnicablaszek.pl