wersja testowa serwisu

"Od kujawiaka do oberka". Za nami spotkania folklorystyczne w Sieradzkim Parku Etnograficznym

8
fot. Izabela Lorczyk

Dziesięć kapel autentycznych, 6 kapel opracowanych, 7 solistów-instrumentalistów, 3 zespoły taneczne, 5 par tanecznych i 3 zespoły inspirowane folklorem – tak w skrócie wyglądały XIX Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje".

Miejscem występów była scena Sieradzkiego Parku Etnograficznego. Uczestników oceniało jury w składzie: dr Ewa Sławińska-Dahlig, etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury, Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, etnograf współpracujący z Łódzkim Domem Kultury oraz Teresa Dębska, instruktor tańca. Impreza odbyła się w niedzielę 20 września.

Jury postanowiło przyznać:

w kategorii kapel autentycznych:

- siedem równorzędnych I nagród w wysokości 600 zł (ufundowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), otrzymali je:
Kapela Ludowa „Lututowianie" z Lututowa;
Kapela Ludowa z Albinowa;
Kapela „Opocznianka";
Kapela Jeremiego Kowalskiego z Łowicza;
Kapela Ludowa Zbigniewa Ciechowicza ze Rdzowa;
Kapela Ludowa im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza;
Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.

- trzy równorzędne II nagrody w wysokości 500 zł (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu), otrzymali je:
Kapela Brzeziny II z Brzezin;
Kapela „Dukat" z Mroczek Małych;
Kapela „Grabianie" z Sędziejowic.

w kategorii kapel opracowanych:

- trzy równorzędne I nagrody w wysokości 600 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:
Kapela Ludowa Brzeziny I z Brzezin;
Wieluńska Kapela Ludowa z Wielunia;
Kapela „Borynioki" z Lipiec Reymontowskich.

- trzy równorzędne II nagrody w wysokości 500 zł (ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu) otrzymali:
Kapela „Sami Swoi" z Opatówka;
Kapela Józefa Kowalczyka;
Kapela z Orzku.

w kategorii solistów-instrumentalistów:

- cztery równorzędne I nagrody w wysokości 300 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:
Zbigniew Ciechowicz - skrzypek ze Rdzowa;
Roman Wojciechowski skrzypek z Tomaszowa Mazowieckiego;
Radosław Biniek - harmonista z Opoczna;
Jan Szymański - skrzypek z Albinowa;

- dwie równorzędne II nagrody w wysokości 250 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:
Zbigniew Witkowski - skrzypek z Brzezin;
Jerzy Drzewiecki - klarnecista z Drzewiec;

- III nagrodę w wysokości 200 zł ( ufundowana przez MKiDN), otrzymał ją Józef Tomczyk skrzypek z Mroczek Małych;

w kategorii Zespołów Tanecznych:

- dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1.200 zł (ufundowane przez MKiDN); otrzymali je:
Zespól Folklorystyczny z Popowic;
Zespól Obrzędowy z Chojnego.
oraz nagrodę w wysokości 500 zł dla Grupy Dziecięcej Zespołu Obrzędowego z Chojnego

w kategorii par tanecznych:

- trzy równorzędne I nagrody w wysokości 400 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:
Anna Żmudzińska i Krzysztof Masierowski z Chojnego;
Natalia Karkola i Damian Grzegorczyk z Chojnego;
Agata Woźniak i Dariusz Niewiadomski z Chojnego;

- dwie równorzędne II nagrody w wysokości 300 zł (ufundowane przez MKiDN), otrzymali je:
Janina Świniarska-Kosowska i Adam Bakowicz z Chojnego;
Ewa Ziętek i Zbigniew Ciechowicz ze Rdzowa

w kategorii zespołów inspirowanych folklorem:

- I nagrodę w wysokości 1000 zł (ufundowaną przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu) otrzymała Kapela Warta Folk Band;
- II nagrodę w wysokości 800 zł (ufundowaną przez MKiDN) otrzymała Wieluńska kapela Folkowa;
- III nagrodę w wysokości 550 zł (ufundowaną przez MKiDN) otrzymała Monika Syrczyńska z Kapelą z Orzku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu