wersja testowa serwisu

Obchody Święta Policji w sieradzkiej komendzie

259-117004

22 lipca 2020 r. policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wspólnie z funkcjonariuszami Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk podziękował za rzetelną i profesjonalną służbę oraz złożył wyrazy uznania za codzienny wysiłek i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sieradzkiego .

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się w budynku Ośrodka Szkolenia Policji. Z uwagi na konieczność przestrzegania ograniczeń związanych ze stanem pandemii, uroczystość odbyła się w kameralnym gronie z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Sieradzu mł. insp. Cezaremu Adamczykowi przez dowódcę uroczystości Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Dominika Orłowskiego. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu .

Podczas uroczystości zaakcentowano awans na stopień inspektora policji otrzymany przez Komendanta Powiatowego Policji Sieradzu mł. insp. Cezarego Adamczyka. Uroczyste wręczenie aktu mianowania nastąpi podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Łodzi.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było wręczanie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, które wręczył Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk oraz Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu mł. insp. Mariusz Cichosz. W sieradzkiej komendzie awans na wyższy stopień służbowy otrzymało łącznie 59 funkcjonariuszy. Dwóch policjantów zostało awansowanych na stopień podinspektora policji, w tym naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. W korpusie aspirantów wyższe stopnie służbowe otrzymało 18 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie sierżantów awansowało 22 policjantów. Ponadto 16 posterunkowych zostało mianowanych na stopień starszego posterunkowego Policji. Natomiast wśród funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Policji Łodzi z/s w Sieradzu jeden policjant awansował na stopień nadkomisarza Policji oraz 3 policjantów otrzymało awans na wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk, który pogratulował wszystkim awansowanym. W swoim wystąpieniu Komendant podziękował za profesjonalizm, oddanie i poświęcenie sieradzkich funkcjonariuszy w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu sieradzkiego. Mł. insp. Cezary Adamczyk podkreślił szczególne zaangażowanie zarówno policjantów sieradzkiej komendy, jak i ośrodka szkolenia w realizację dodatkowych zadań związanych z trwającą pandemią. Komendant zaakcentował również obchodzoną w tym roku 95 rocznicę służby kobiet w Policji, życząc wszystkim funkcjonariuszkom satysfakcji z pełnionej służby oraz sukcesów w życiu prywatnym. Najlepsze życzenia komendant skierował również do pracowników cywilnych sieradzkiej jednostki.

Źródło: KPP Sieradz