wersja testowa serwisu

O sytuacji cudzoziemców i polityce społecznej na WRDS

52c376abf5278d1febe02310f0775613_XL
fot. Adam Staśkiewicz

Sytuacja cudzoziemców na rynku pracy oraz analiza strategii polityki społecznej w województwie łódzkim były tematami plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Posiedzenie odbyło się w formie online. Wziął w nim udział wicemarszałek województwa Zbigniew Ziemba.

Posiedzenie WRDS odbyło się w czwartek, 19 listopada. Przewodniczył mu Waldemar Lutkowski z Forum Związków Zawodowych. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wzięli udział w dyskusji była Beata Świderska, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oddziale ZNP Łódź-Śródmieście oraz dyrektor Technikum nr 3 w Łodzi. Przedstawiła informację z podsumowania badania delfickiego prowadzonego w ramach „Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy".

Z kolei założenia „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030" przedstawił wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Omówił jej kierunki działania, obszary i szczegółowe cele. Wicemarszałek zwrócił uwagę, że wśród programów jakie obejmuje wojewódzka strategia są: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym tematem posiedzenia WRDS była sytuacja cudzoziemców na rynku pracy. Ten temat omówili: Kamil Jeziorski, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Małgorzata Wójcik-Powłoka, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zaplanowane jest na 17 grudnia. Tematem będzie wybór przewodniczącego WRDS WŁ na 2021 rok.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi