wersja testowa serwisu

Nowy sprzęt trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach

Nowy sprzęt trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach
fot. Urząd Gminy Błaszki

Jednostka OSP Zawady wzbogaciła się o nowy sprzęt, którym jest rozpieracz ramienny wraz z zestawem łańcuchów stosowany w akcjach ratowniczych.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli: Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi Łukasz Jaryszek, Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu bryg. mgr inż. Radosław Jadwiszczak, były Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu Albert Romek, Burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Błaszkach Ireneusz Hendrysiak, przedstawiciele Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Błaszkach oraz strażacy z jednostki OSP Zawady i jednostki OSP Skalmierz.

Zakupu dokonano z dotacji Gminy Błaszki w kwocie 16 000,00 zł oraz z dotacji MSWiA w kwocie 14 000,00 zł. Rozpieracz zastąpił Nożyce Lukas zakupione w 2004 r., które zostały przekazane w celu doposażenia jednostki OSP Skalmierz.

źródło: UG Błaszki