wersja testowa serwisu

Nagrody dla lokalnych animatorów kultury od władz powiatu sieradzkiego

0_20201218-174506_1
fot. Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Władze samorządowe Powiatu Sieradzkiego nagrodziły lokalnych animatorów kultury. Podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, członkowie Zarządu Powiatu - Tomasz Baliński i Jan Hankiewicz oraz Olga Kołoszczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyli nagrody pieniężne.

Z uwagi na czas pandemii, w spotkaniu nie uczestniczyli dyrektorzy placówek kultury, włodarze gmin i inni goście. Nie było też części artystycznej ale muzyczną niespodziankę sprawił Jak Tokarek z orkiestry w Brąszewicach, który krótko zagrał na trąbce kolędy.

Uroczystość poprowadził Józef Jura, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Spotkanie podsumowujące mijający rok w kulturze powiatu sieradzkiego odbyło się w sali „C" Starostwa Powiatowego.

Przyznano łącznie 15 nagród: 10 indywidualnych i 5 zbiorowych:

Kategoria: „Twórczość artystyczna" - nagrody indywidualne po 1500 zł
Dariusz Pszczółkowski
- twórczość muzyczna - artysta muzyk kultywujący tradycję folkloru sieradzkiego.
Wojciech Paszkiewicz
- twórczość muzyczna - autor tekstów do utworów muzycznych.
Artur Musiał
- twórczość literacka, rzeźbiarz, malarz, rysownik, fotograf - artysta plastyk, poeta, regionalista.
Maria Malinowska
- twórczość literacka - piewca polskości, poetka.
Grzegorz Brodacki
- twórczość literacka - publicysta, literat.

Kategoria: „Upowszechnianie kultury" - nagrody indywidualne po 1500 zł
Sylwester Kabza
- upowszechnianie muzyki - artysta muzyk, organizator życia kulturalnego.
Karolina Antczak
- inicjatywy sprzyjające rozwojowi życia kulturalnego w powiecie - artysta plastyk, muzealnik.
Paweł Jezierski
- promocja literatury czytelnictwa - bibliotekarz, pasjonat fantastyki.
Marta Bartos
- ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej - skrzypaczka, propagatorka folkloru miejskiego.

Kategoria: „Ochrona kultury" - nagroda indywidualna - 1500 zł
Janina Świniarska-Kosowska
- ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej - propagatorka tradycji kultury ludowej.

Kategoria: „Ochrona kultury" – nagrody zbiorowe po 3000 zł
Orkiestra Dęta w Brąszewicach przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewicach
- twórczość artystyczna (literatura, muzyka, plastyka, teatr, film, taniec, sztuka ludowa).
Orkiestra Dęta „HELIKON" w Goszczanowie
- twórczość artystyczna, w szczególności twórczość muzyczna.
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „BMW"
- Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów ludowych powiatu sieradzkiego oraz pobudzanie aktywności mieszkańców powiatu i integracja środowiska wiejskiego.
Warcka Orkiestra Dęta - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie folkloru i tradycji.
Stowarzyszenie Zwykłe Carpe Diem po Charłupsku
- kultywowanie folkloru i tradycji kultury ludowej twórczości muzycznej, teatru, literatury.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Zobacz zdjęcia: