Modernizacja sieradzkich dróg. Jaki jest zakres inwestycji?

Zrzut-ekranu-2023-11-15-o-10.03.58
fot. UM Sieradz

Urząd Miasta Sieradza rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulic Ludowej, Miejskiej, Radziminowskiej, Wiejskiej oraz Równej. Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ŁASK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna cena ofertowa brutto: 4.918.103,61złotych. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.

Zakres inwestycji:
- W przypadku ul. Ludowej, nowej, bitumicznej nawierzchni doczeka się odcinek od ul. Szlacheckiej do wiaduktu w ciągu południowo-zachodniej obwodnicy Sieradza. Tym samym zmodernizowanych zostanie ponad 725 m drogi.
- W przypadku ul. Miejskiej, nowa nawierzchnia bitumiczna pojawi się na odcinku o długości ponad 512 m, od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania z ul. Wiejską.
- Jeżeli chodzi o tę ostatnią ulicę, to prace obejmą fragment od skrzyżowana z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Błotną, co daje ponad 740 m nowej nawierzchni bitumicznej. W przypadku tej ulicy warto przypomnieć, że już teraz modernizowany jest jej inny odcinek, od ul. Krętej na wysokości posesji nr 8 do ulicy Błotnej).
- Nawierzchni bitumicznej doczeka się również ulica Radziminowska (od skrzyżowania z ul. Wolską). W sumie będzie to ponad 417 m drogi.
- Nieco inne rozwiązanie nawierzchni zastosowane zostanie w przypadku ul. Równej. Na odcinku ponad 415 m (od skrzyżowana z ul. Glinianki do skrzyżowana z ul. Widawską), ułożone zostaną betonowe płyty ażurowe.

Źródło: UM Sieradz