LXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź

aktualnosci_14b0eded1f1ba805cd18739150f6ffaf_view2
fot. UM Sieradz

W wtorek środę tj. 26 września na kolejnym posiedzeniu zbierze się Rada Miejska w Sieradzu. Sesja rozpocznie się o godz. 15.00 i odbędzie się na sali B Urzędu Miasta w Sieradzu (II piętro).

Porządek Sesji:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku LXXXIX Sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5.Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej w Sieradzu przez SIM Łódzkie sp.z o.o., w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do SIM Łódzkie sp.zo.o.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2015 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia ochronne przeciwko grypie" dla mieszkańców Sieradza w wieku od 65 do 75 lat
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ponadpodstawowego psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików i powołania komisji konkursowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.
14.Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
15.Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na LXXXIX Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu


Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Źródło: UM Sieradz