wersja testowa serwisu

Kto zajmie się OZE w Sieradzu?

aktualnosci_1624b47ff4f2113e150e0c18e7c2380c_view2

Dwie firmy walczą o kontrakt na wykonanie 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 kolektorów solarnych 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów solarnych w ramach projektu pn.:„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 

Urząd Miasta w Sieradzu pozyskał na ten cel ponad 5,1 mln zł dofinansowania.

Wkład własny wnoszony jest przez uczestników, czyli mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, którzy na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie zawarli z Miastem stosowną umowę. To na ich gospodarstwach domowych montowane będą instalacje. 10 stycznia sieradzki magistrat otworzył złożone oferty. Te złożyła Demotermika Krzysztof Majewski z Kwidzynia oraz Flexi Power Group z Pabianic. Pierwszy z oferentów za swoje usługi proponuje 6.344.173,50 zł a drugi 6.436.048,89 zł. Dodatkowo firma z Kwidzynia swoje prace chce objąć 60 miesięczną gwarancją a firma z Pabianic daje gwarancję na 120 miesięcy. 

Zwycięzca postępowania przetargowego będzie miał pół roku na wykonanie zadania.

To nie jedyna inwestycja w "zieloną energię" prowadzoną na terenie Sieradza. Także w przyszłym roku powinna zakończyć się instalacja 431 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 155 kW na budynkach siedmiu miejskich przedszkoli. Największa, o mocy 39,60 kWe, zamontowana zostanie na budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Stacheckiego-Koliby. W pozostałych przedszkolach moc instalacji wynosić będzie od niecałych 14 kWe do blisko 24 kWe. Na budynkach zostaną wykonane dodatkowo instalacje odgromowe chroniące poszczególne instalacje fotowoltaiczne przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz instalacje uziemiające panele PV. W przypadku budynków przedszkoli nr 5 i 6 będą dodatkowo zamontowane przeciwpożarowe wyłączniku prądu.

Realizatorem tej inwestycji jest firma Rawicom, która za swoje usługi zaproponowała niecałe 640 tys. zł. Ok. 80 proc. wszystkich kosztów pokrytych zostanie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


źródło: UM Sieradz​