wersja testowa serwisu

Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wróblew

telefon-komputer-reka

Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wróblew:

"Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

  • W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, realizując zalecenia Rządu R.P. wprowadzam do 9 kwietnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na ograniczeniu bezpośredniej obsługi kasowej, która będzie się odbywać w godzinach od 7.30 do 12.00.
  • Wszelkich wpłat z tytułu podatków, opłat za wodę i ścieki można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe Urzędu:

BS Sieradz O/Wróblew 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010

z wyjątkiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, którą każdy właściciel nieruchomości powinien wnosić na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku zagubienia otrzymanego z Urzędu numeru rachunku, informację w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. (43) 828 66 13.

  • W sprawach dotyczących Ewidencji ludności i USC (zameldowania, dowodów osobistych, wydania aktów USC, zmian w CEDiG) można kontaktować się pod telefonem nr 43 828 66 09.
  • W sprawach dotyczących pomocy społecznej i zasiłków z GOPS można kontaktować się pod numerami telefonów:

- sprawy socjalne (43) 828 66 17,
- zasiłki, program 500+ (43) 828 66 18.

Kontakt z Urzędem powinien odbywać się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Do Państwa dyspozycji podaję adres do korespondencji elektronicznej oraz numery kontaktowe do Urzędu (wykaz w załączeniu):

Adres Urzędu: Wróblew 15, 98-285 Wróblew
ePUAP: UGWroblew/skrytka
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu powinien się odbywać w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Wójt Gminy Tomasz Woźniak

Załacznik:

Wykaz telefonów Urzędu Gminy Wróblew"

Źródło: Gmina Wróblew