wersja testowa serwisu

Gospodarka leśna pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Sieradzu

rolnictwo
fot. Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. w części obrębów geodezyjnych w gminie Sieradz i mieście Sieradz, gospodarkę leśną w lasach należących do osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów, nadzoruje Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Informacja dotyczy obrębów geodezyjnych: Czartki, Męcka Wola, Mnichów, Podłężyce, Ruda (część na wschód od wsi) Rzechta i Stawiszcze w gminie Sieradz oraz nr 27, 28, 30, 31, 32, 33 i 34 w mieście.

Pracownicy starostwa cechują drewno i wydają świadectwa legalności jego pozyskania. Cechowanie jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa. Przed rozpoczęciem ścinki należy telefonicznie ustalić z pracownikiem starostwa termin ocechowania drewna, dzwoniąc na numer 603 202 402 lub 43 822 49 15.

Przypominamy również, że pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa odbywa się na podstawie uproszczonych planów urządzania lasów, decyzji starosty, określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej lub zezwolenia starosty, wydanego w przypadku losowym.

Drewno pozyskane na terenie lasów stanowiących własność prywatną, powinno być ocechowane zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z 24 lutego 1998 r. Nadanie znaków cech, jak i numerów sztuk lub stosów następuje po pozyskaniu drewna w miejscu jego ścinki.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu