wersja testowa serwisu

Gmina Błaszki: Nowe ognisko ptasiej grypy

ptasia-grypa

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gminie Koźminek w gospodarstwie położonym w miejscowości Nowy Karolew, hodowcy drobiu z terenu gminy Błaszki zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Nr 4/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 marca 2021 r. powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie zgłosić się do odpowiednich osób i instytucji tj. lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii.

Link do Rozporządzenie Nr 4/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Telefon kontaktowy do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu: 43 822 56 62.

Źródło: Gmina Błaszki