wersja testowa serwisu

Efekty realizacji grantu sołeckiego w miejscowości Romanów

2

Dzięki dotacjom celowym pochodzącym z budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach dofinansowania zadań własnych gminy udało się wesprzeć wiele wspaniałych inicjatyw. Także w Gminie Błaszki widać już efekty tego wsparcia. Dzięki otrzymanej dotacji celowej w sołectwie Romanów udało się wykonać projekt pn. „Utworzenie ogólnodostępnej strefy wypoczynku, rekreacji i integracji w sołectwie Romanów". W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 10 000 zł wybudowana została drewniana altana rekreacyjna, która ma służyć mieszkańcom sołectwa do spotkań plenerowych.

Altana otoczona jest strefą rekreacyjno – sportową. Ta część inwestycji została zrealizowana z budżetu gminy. W skład strefy wchodzi boisko wielofunkcyjne z dwoma bramkami, łapaczem piłek oraz małą architekturą, taką jak ławki parkowe, stojak na rowery i kosz na śmieci. Zakupiona została również kostka brukowa i cement budowlany w celu utwardzenia terenu pod altaną oraz montażu elementów infrastruktury boiska sportowego tj. bramki, piłkochwyt a także ławki i kosz na śmieci. Zakupiono również trawę, którą wykorzystano do obsiania boiska oraz krzewy, które obsadzono wokół altany.

Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy sołectwa wykazywali się dużym zaangażowaniem. Otrzymane wsparcie finansowe to szansa dla sołectwa, poprawa integracji społeczności lokalnej i szansa na jej dynamiczny rozwój. Cieszy nas bardzo, że także w Gminie Błaszki widać efekty takiego wsparcia.

Źródło: Gmina Błaszki