Dzień Energetyka w PGE GiEK w cieniu wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję [Foto]

Dzień Energetyka w PGE GiEK w cieniu wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję [Foto]
PGE GiEK

Tegoroczne obchody święta branży elektroenergetycznej w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE przebiegały w cieniu wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję. W centralnych uroczystościach, które zorganizowano 12 sierpnia w Bełchatowie, wzięli udział pracownicy i zaproszeni goście.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powróciła wieloletnia tradycja organizowania wspólnych obchodów Dnia Energetyka w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółce, pokrywającej blisko 40 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Podczas wystąpień i życzeń kierowanych dla energetyków, wiele miejsca poświęcono obecnej sytuacji związanej z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie, suwerenności energetycznej i transformacji branży elektroenergetycznej w obliczu obecnego kryzysu.

Podziękowania dla polskiego lidera wytwórców energii

Wśród licznych gratulacji i życzeń, jakie energetycy PGE GiEK otrzymali z okazji swojego święta były m.in. listy od prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Elżbiety Witek, minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w ministerstwie edukacji i nauki, parlamentarzystów, central związków zawodowych, uczelni i firm z branży energetycznej.

POLECAMY >>> Piłkarskie, siatkarskie i strzeleckie emocje, tak bełchatowianie na sportowo świętowali Dzień Energetyka [Wideo, foto]

Andrzej Duda, Prezydent RP, w liście do energetyków z PGE GiEK podkreślił, że dzięki ich staraniom polski system energetyczny jest stabilny, a bezpieczeństwo energetyczne Polski, stanowiące jeden z filarów bezpieczeństwa narodowego, jest chronione.

Ufam w Państwa zapewnienia, oparte na wnikliwej ocenie sytuacji, że mimo trudnych okoliczności związanych z wojną w Ukrainie, rosyjskim szantażem paliwowym i narastającym w świecie kryzysem, Polska nie jest zagrożona brakiem dostaw energii. Jestem pełen uznania dla poczynionych inwestycji, służących modernizacji naszego sektora energetycznego oraz dla strategicznego myślenia i podjętych przedsięwzięć, dzięki którym — w odróżnieniu od wielu krajów Unii Europejskiej — udało się nam znacząco zwiększyć dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych. Suwerenność energetyczna Polski jest niezwykle cennym dobrem. Ogromne znaczenie mają w tym względzie nasze rodzime zasoby. Bełchatów jest tego znakomitym przykładem — napisał Andrzej Duda, Prezydent RP.

CZYTAJ TAKŻE >>> "Bełchatowskie Mazury z Energią", czyli kiedy kopalnia zamieni się w najgłębsze, polskie jeziora! PGE GiEK ogłosiło konkurs na koncepcję ośrodka

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w liście odczytanym przez poseł Małgorzatę Janowską, że nowoczesny i sprawnie działający sektor energetyczny jest gwarantem bezpieczeństwa Polski i jej stabilnego rozwoju.

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarki i nasze życie społeczne bez pracy tysięcy energetyków. Obchodzony 14 sierpnia Dzień Energetyka stanowi wyraz doceniania Ich roli. Jest też okazją do wyrażenia wdzięczności przedstawicielom tej profesji. (…) W Bełchatowie, w sercu polskiej energetyki, składamy podziękowania wszystkim pracownikom z tą gałęzią przemysłu związanym. W imieniu rządu i własnym dziękuję pracownikom PGE GiEK za wkład w zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej do milionów polskich odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. Rola lidera wśród jej polskich wytwórców, którą Państwo pełnicie, była i jest nie do przecenienia. Dziękuję też za podejmowane przez Spółkę działania przygotowujące sektor do podjęcia wyzwań naszych czasów. Wszyscy jesteśmy świadomi, że 24 lutego rozpoczął się nowy, niełatwy rozdział planowania przyszłości nie tyko krajowej, ale i europejskiej energetyki. Agresja Rosji na Ukrainę pokazała jak wysoce niebezpieczne jest uzależnienie gospodarek od paliw kopalnych z kierunku wschodniego. Jako Europa stoimy więc w obliczu nowych okoliczności i nowych wyzwań. Jestem przekonany, że również Państwa wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kompetencje będą wspierać ten proces i przyczynią się do wypracowania rozwiązań w największym stopniu służącym Polakom – napisał premier Mateusz Morawiecki.

List gratulacyjny w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała poseł Ewa Szymańska. Marszałek nawiązała w nim do wojny w Ukrainie, a także energetycznego szantażu ze strony Rosji.

Ten trudny dla Polski i Europy czas, jak dowodzą badania naukowe, stał się również czasem refleksji. Mamy świadomość, jak wiele zawdzięczamy osobom, które wykonują ważną, trudną i odpowiedzialną pracę, która ma wpływ na życie każdego z nas. Dzisiejsza uroczystość stanowi doskonałą okazję do złożenia gratulacji nagrodzonym oraz wyróżnionym osobom, a także przekazania wyrazów uznania całej społeczności sektora energetycznego. Dziękuję za pracę na rzecz dobra wspólnego, za służbę i wkład w rozwój energetyki w naszym kraju. Przyjmijcie Państwo słowa wdzięczności za podejmowanie ambitnych wyzwań współczesności i przyszłości, bowiem przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga wielu innowacyjnych rozwiązań. Wraz z wyrazami uznania kieruję na Państwa ręce życzenia wytrwałości, bezpiecznej i przynoszącej satysfakcję pracy, a także kolejnych lat pomyślnego rozwoju – napisała marszałek Elżbieta Witek.

- To dzięki waszemu doświadczeniu czujemy się bezpiecznie, mając zagwarantowane stabilne dostawy energii – napisała w liście skierowanym do energetyków Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

- Pomimo niespokojnych czasów system pracuje prawidłowo, a dostawy energii elektrycznej do odbiorców nie są zagrożone. Jest to istotne dla zapewnienia otoczenia sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi. (…) Bezpieczeństwo energetyczne, w tym zdolność systemu do zbilansowania się, stanowi jedno z wyzwań. Tym bardziej pragnę wyrazić wdzięczność dla Państwa, którzy mimo niejednokrotnie bardzo ciężkich warunków zewnętrznych, zapewniacie bezpieczeństwo dostaw oraz angażujecie się w prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami. (…) Jako minister odpowiedzialny za funkcjonowanie całego sektora energetycznego dołożę wszelkich starań, aby miał on należne sobie miejsce w gospodarce rynkowej, poczucie stabilności i szanse rozwoju - zapewniła minister Anna Moskwa.

PRZECZYTAJ >>> Strażacy ewakuowali z turbiny wiatrowej rannego pracownika - specjalistyczna grupa na Górze Kamieńsk ćwiczyła akcję ratunkową [Foto]

Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dziękując spółce PGE GiEK za zaangażowanie w budowę nowoczesnego systemu szkolnictwa branżowego, podkreśliła w liście znaczenie pracy energetyków dla polskiej gospodarki.

Święto Energetyków jest doskonałą okazją do przypomnienia roli, jaką w społeczeństwie odgrywają pracownicy sektora energetycznego. Dzięki Państwa staraniom możliwe jest sprawne funkcjonowanie zakładów pracy, instytucji i tysięcy gospodarstw domowych. Państwa działania, niewidoczne na co dzień, przyczyniają się do podnoszenia komfortu życia i jakości pracy całego społeczeństwa – napisała Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Stabilne i bezpieczne dostawy energii

Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas wystąpienia odniósł się m.in. do transformacji energetycznej, na którą ma wpływ wojna w Ukrainie.

– Sytuacja geopolityczna związana z wywołaną przez Rosję wojną na Ukrainie wpływa na ogólnoeuropejską dyskusję na temat transformacji energetycznej. Cała branża energetyczna stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi nie tylko z transformacją energetyczną, ale przede wszystkim z zapewnieniem stabilnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w obliczu obecnego kryzysu energetycznego – zaznaczył wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Podkreślił także, że działania podejmowane przez polską energetykę i ciepłownictwo w ostatnich latach, procentują teraz wyższym poziomem bezpieczeństwa i mniejszymi obawami o stabilne dostawy energii i ciepła.

Szczególne znaczenie zyskała teraz także jedność nas wszystkich, energetyków, którzy codziennie z zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoją pracę, by energia elektryczna docierała do milionów polskich domów, firm i instytucji. Bo praca w branży energetycznej stanowi służbę Polsce. Wspólnie czuwamy nad bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju. Bezpieczeństwo energetyczne to kwestia strategiczna, nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem państwa - zarówno politycznym, jak i gospodarczym. Bo silna branża energetyczna, to silna gospodarka – podkreślił Ryszard Wasiłek.

POLECAMY >>> Big Band rodem z kopalni, czyli kiedy górnicza orkiestra dęta gra na rozrywkową nutę! [Foto]

Odpowiedzialność za przyszłość energetyki

Do wojny w Ukrainie odniósł się także Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Na Ukrainę zwrócone są teraz oczy całego świata. Całym sercem jesteśmy z ukraińskimi obywatelami. Od pierwszego dnia agresji Rosji nasi pracownicy angażują się w działania wspierające uchodźców. Za tę niezwykłą pomoc i wielki zryw solidarności serdecznie dziękuję – dziękował prezes Andrzej Legeżyński.

Podkreślił także, że w cieniu tragicznych wydarzeń suwerenność energetyczna musi być utrzymana i wzmocniona. Mówiąc o przyszłości branży energetycznej zwrócił uwagę na toczący się proces transformacji energetycznej, w tym tworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). NABE - zdaniem prezesa - pozwoli na sprawiedliwą transformację energetyki przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną przez krajowych wytwórców.

Ministerstwo Aktywów Państwowych powierzyło PGE realizację zadania, jakim jest powołanie NABE, a naszej spółce rolę integratora w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. To odpowiedzialne i zarazem ambitne wyzwanie, nad którym intensywnie pracujemy. Spółki energetyczne z udziałem skarbu państwa są przygotowane do przeprowadzenia procesu wydzielenia aktywów węglowych. Trwają prace związane ze zmianą struktury Grupy, w tym także sprawy formalne i prawne, które pozwolą nam funkcjonować jako autonomiczna spółka. Przeszliśmy przez najważniejsze zagadnienia związane z finansowym i operacyjnym wyodrębnieniem – powiedział prezes Andrzej Legeżyński.

Prezes Andrzej Legeżyński zapewnił, że PGE GiEK włącza się w przemianę polskiej energetyki z pełną odpowiedzialnością.

Bez wydzielenia aktywów węglowych nie da się w Polsce przeprowadzić szybkiej i efektywnej kosztowo transformacji energetycznej. Jestem pewny, że dzięki znakomitym fachowcom, którzy pracują zarówno przy wydobyciu węgla i wytwarzaniu energii, jak też odpowiadającym za pozostałe obszary działalności spółki, zrealizujemy projekt NABE – zapewnił.

Życzenia energetykom z PGE GiEK złożyli również obecni na sali parlamentarzyści, w tym europoseł Anna Zalewska. Oprócz gratulacji zasłużonym pracownikom Spółki, w swoim przemówieniu poruszyła m.in. temat istotnej roli polskiej energetyki w europejskim systemie energetycznym.

Wyróżnienia dla energetyków: medale i honorowa odznaka PGE GiEK

Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych pracowników państwowymi odznakami nadanymi przez Prezydenta RP: Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a także przyznanymi przez Ministra Klimatu i Środowiska odznaki honorowe „Za zasługi dla Energetyki". W tym roku po raz kolejny przyznano także honorowe odznaki „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna". Odznaka ta stanowi zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania za zasługi dla rozwoju i działalności PGE GiEK.

Tegoroczną uroczystość z okazji święta energetyków zwieńczył koncert Tatiany Kopali – bełchatowianki, finalistki The Voice Kids, która na początku sierpnia zadebiutowała swoim pierwszym singlem. Dla gości zagrał także doskonale znany zespół z ogromnym dorobkiem artystycznym Czerwone Gitary.

14 sierpnia o godz. 12.00 w intencji Energetyków i ich rodzin zostanie odprawiona msza w kościele pw. Ducha Świętego na osiedlu Przytorze w Bełchatowie.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, w tym Mariusz Rusiecki, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, europoseł Anna Zalewska, parlamentarzyści – Małgorzata Janowska, Ewa Szymańska, Marek Matuszewski i Stanisław Żuk, senator Wiesław Dobkowski, władze samorządowe z lokalizacji oddziałów spółki PGE GiEK, przedstawiciele świata nauki i duchowieństwa oraz związków zawodowych. Władze Grupy PGE reprezentowali Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Mieczysław Sawaryn, członek Rady Nadzorczej PGE, a także zarząd spółki PGE GiEK na czele z Andrzejem Legeżyńskim, prezesem zarządu PGE GiEK.

Żródło: Departament Komunikacji PGE GiEK.

 

RODO oraz Polityka cookies
Z uwagi na wymogi prawne, niniejszym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych portali informacyjnych. Klikając w przycisk "Przejdź do portalu", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookies przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wspomnianych danych, w każdej chwili możesz opuścić nasz portal. Przechodząc dalej za pomocą przycisku „Przejdź do portalu”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub przez naszych partnerów. Przetwarzanie to nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
Stosowanie plików cookies oraz pozostałych technologii informatycznych
Nasz portal oraz nasi partnerzy, stosujemy pliki cookies i pozostałe technologie informatyczne, które gromadzą informacje m.in. o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz podstronach, a także o lokalizacji urządzenia. Ma to przede wszystkim na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w trakcie korzystania ze stron naszych portali informacyjnych,
• poprawę i stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług, dzięki zbieraniu i wykorzystaniu tych danych w celach analitycznych i statystycznych,
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (remarketing).
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz dowolnie określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia cookies. Jeśli nie wprowadzisz zmian w ustawieniach będzie to oznaczało, iż zgadzasz się na zapisywanie informacji w plikach cookies, a następnie na przechowywane ich w pamięci Twojego urządzenia. Zarówno my, jako właściciele portalu oraz nasi partnerzy możemy uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wykorzystanie informacji
Aby dopasować wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, wykorzystujemy właśnie zebrane i zapisane informacje w plikach cookies. Administratorem Twoich danych jest Local Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. 
Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Mając na uwadze współpracę z dostawcami reklamowymi informujemy, iż działania w celach marketingowych mogą podejmować nasi partnerzy, korzystający z powierzchni reklamowych w naszych portalach. Do naszych partnerów zaliczamy Google Adsense, a także agencje reklamowe, agencje interaktywne, domy mediowe oraz innych dostawców reklam, w tym Taboola. Podobnie, jak i my, nasi dostawcy reklam również gromadzą i wykorzystują informacje zgromadzone w plikach cookies. Dzięki takim danym, w naszych portalach zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies przez naszych partnerów jest:
• przechowywanie Twoich informacji na urządzeniu z którego przeglądasz nasz portal i dostęp do nich
• wybór reklam do wyświetlenia w tym reklam spersonalizowanych,
• dopasowanie treści spersonalizowanych
• pomiar efektywności reklam,
• dostarczanie jak najbardziej efektywnych reklam, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli podejmować powyższe działania, wymagana jest Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu”. Pamiętaj, że Twoja zgoda jest dobrowolna. Bez niej korzystanie z naszych portali będzie pozbawione wielu funkcji, co może wpłynąć na jakość wyświetlanych informacji.
Twoje prawa
Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając a naszego formularza kontaktowego, jednak pamiętaj, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Za pomocą wspomnianego formularza kontaktowego możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu naszych partnerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić nam, jako podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane żądanie dostępu do tych danych, zmiany ich, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania. Zapraszamy Cię także do odwiedzenia naszej Polityki prywatności.