wersja testowa serwisu

Dwie inwestycje drogowe Powiatu Sieradzkiego oficjalnie oddane do użytku

img_7329

Dwie prowadzone przez Powiat Sieradzki inwestycje drogowe oddano dziś oficjalnie do użytku. Przebudowany odcinek ulic Krakowskie Przedmieście - Targowa oraz most na Kanale Tyczyńskim w miejscowości Chojne. W przekazaniu inwestycji przy Krakowskim Przedmieściu uczestniczyli Mariusz Bądzior, Starosta Sieradzki, Kazimiera Gotkowicz, Wicestarosta Sieradzki, Tomasz Baliński, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. W Chojnem, poza wymienionymi, byli również Jan Hankiewicz, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Jarosław Kaźmierczak, Wójt Gminy Sieradz i Dorota Więckowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Przy ulicach Krakowskie Przedmieście i Targowej w Sieradzu remont polegał na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowie chodnika. Wyregulowano także studnie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i zawory wodno-kanalizacyjne.

- Cieszę się, że przekazujemy dziś mieszkańcom kolejną drogę powiatową po remoncie. Przeprowadzone tutaj prace od dawna były oczekiwane przez mieszkańców tej części miasta i podróżujących tędy kierowców - mówił Mariusz Bądzior, Starosta Sieradzki. - To niezwykle ważny odcinek w mieście, w pobliżu jest plac targowy i szkoła, co wpływa na duży ruch, również pieszych, remont znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu - podkreślała Kazimiera Gotkowicz, Wicestarosta Sieradzki.

Remont zrealizowany został w ramach środków własnych Powiatu Sieradzkiego. Wykonawcą robót budowlanych była firma,,BUD-TRANS" Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak. Wartość robót budowlanych to ponad 491 tys. złotych.

Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1708E zdecydowanie wpłynęła na poprawę komfortu podróżujących przez Chojne. Rozebrano tutaj konstrukcję istniejącego mostu i w jego miejsce wybudowano nowy. Wykonano też pobocza i skarpy drogowe z umocnieniami, umocniono koryto rzeki w obrębie mostu, zamontowano bariery ochronne na moście i dojazdach.

Inwestycje została sfinansowana w ramach środków z Rezerwy celowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Budowlanej ADOR S.C. Wartość robót budowlanych: 2 632158,38 zł,wartość nadzoru inwestorskiego: 45 000 zł, wartość dofinansowania z Rezerwy celowej subwencji ogólnej:1 313 305 zł. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 276 060,34 zł. Środki własne: 42 793,04 złotych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu