wersja testowa serwisu

Dotacje na małe projekty w sołectwach gminy Błaszki

pieniadze5

Sześć sołectw z naszej gminy otrzyma dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 tys. złotych każde. Dotacje przeznaczone zostaną na realizacje zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Poniżej sołectwa, którym przyznano dotację celową oraz nazwa projektu:

  • Sołectwo Gruszczyce na projekt pod nazwą „ Remont kuchni w świetlicy przy OSP Gruszczyce".
  • Sołectwo w Kwaskowie na projekt pod nazwą „Nasze wspólne boisko".
  • Sołectwo Mroczki Małe na projekt pod nazwą „Kontynuacja prac remontowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Mroczki Małe".
  • Sołectwo Skalmierz na projekt pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Skalmierz".
  • Sołectwo Łubna Jakusy na projekt pod nazwą „Modernizacja drogi na terenie sołectwa Łubna Jakusy".
  • Sołectwo Włocin- Kolonia na projekt pod nazwą „Budowa ogrodzenia i garażu blaszanego".

Umowy na dotacje celowe na realizacje zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zostały podpisane 19 lipca 2021 roku.

źródło: UM Błaszki