wersja testowa serwisu

Budowa obwodnicy Błaszek. Pomiary ruchu drogowego

-wykrzykniki

W dniach 1-5 marca 2021 roku w wybranych lokalizacjach ciągów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych przeprowadzane były pomiary ruchu drogowego. 

Celem badań jest aktualizacja prognozy ruchu, w związku z budową obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12. Montaż sprzętu przebiegał z bezpiecznym wykorzystaniem infrastruktury drogowej bez konieczności zajmowania pasów ruchu.

Źródło: Gmina Błaszki