Bezpieczne wakacje. Akcja Straży Miejskiej

aktualnosci_f450011aea211291a26c8ada8d0fc805_view2
fot. UM Sieradz

Jak bezpiecznie zachowywać się w wakacje? Na to pytanie, przedszkolakom z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka odpowiadali sieradzcy strażnicy miejscy

- Celem podejmowanych działań profilaktycznych jest wzbogacenie dzieci o wiedzę dotyczącą bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Uczulano dzieci m.in. aby wykazywały daleko posuniętą ostrożność i czujność w kontaktach z osobami nieznajomymi tzn. nie przyjmowały prezentów, nie oddalały się z obcymi od rodziców lub opiekunów oraz unikały kontaktu z nieznanymi zwierzętami - mówi Marek Pacyna, komendant Straży Miejskiej w Sieradzu.

Przedstawiciele Zespołu ds. Działań Profilaktycznych Straży Miejski zapoznali również małych sieradzan z telefonem alarmowym do Straży Miejskiej. Do końca wakacji strażnicy miejscy odwiedzą wszystkie dyżurujące przedszkola na terenie miasta Sieradza.

Źródło: UM Sieradz