wersja testowa serwisu

Będzie remont drogi powiatowej Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Podpisano umowę z wykonawcą

IMG_4939

W piątek, 23 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Opocznie podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny."

Umowę podpisali wicestarosta Maria Barbara Chomicz, członek Zarządu Michał Białek oraz w imieniu wykonawcy Przemysław Klonowski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Podczas podpisywania umowy obecni byli również Anna Słoniewska - Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego, Andrzej Reszel – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie oraz Dawid Kucharski – asystent społeczny Posła na Sejm RP Roberta Telusa.

Ogromnym wsparciem w przeprowadzanych inwestycjach w powiecie opoczyńskim jak i w tym przedsięwzięciu jest Poseł na Sejm RP Robert Telus.

- Gdyby nie Pan Poseł i jego ogromna siła przebicia i walczenia o każdą złotówkę dla powiatu opoczyńskiego nie było by tak pięknych chwil. Gmina Opoczno nie miała by projektu na tą drogę. Dlatego bardzo dziękujemy Posłowi Robertowi Telusowi za każde wsparcie i inicjatywę – powiedziała Maria Barbara Chomicz.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku w dwóch odcinkach:

  1. odcinek o długości 820 mb od skrzyżowania w Sobawinach z drogą gminną w kierunku Orginiowa do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 726 w Bukowcu Opoczyńskim
  2. odcinek o długości 2383 mb od wiaduktu nad CMK do skrzyżowania z drogą gminną Bukowiec- Ziębów.
Łączna długość inwestycji wynosi 3203 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  • poszerzenie jezdni do 6m,
  • umocnienie poboczy i zjazdów kostką betonową,
  • oznakowanie poziome grubowarstwowe,
  • wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,
  • dwie zatoki autobusowe i przystanki autobusowe z peronami
  • oraz zostanie poprawione i odnowione odwodnienie pasa drogowego.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości odpowiadającej 80 % wartości zadania. Wkład własny zostanie sfinansowany przez Powiat Opoczyński i Gminę Opoczno. Termin jego realizacji zaplanowany został na lata 2021- 2023.

Wartość robót budowlanych wg umowy wynosi 7.639.636,36.

- Cieszy mnie fakt, że jako Powiat Opoczyński będziemy realizować kolejne inwestycje drogowe. To kolejny ważny krok Zarządu Powiatu Opoczyńskiego w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach zarówno dla mieszkańców jak i innych użytkowników dróg
- informuje Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.


źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie