wersja testowa serwisu

Akcja straży granicznej w Łodzi, Kutnie i Błaszkach. Zatrzymano trzech obcokrajowców

13-174627

W czwartek, 9 stycznia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzili na terenie województwa kontrole legalności pobytu cudzoziemców, w wyniku których zatrzymano trzy osoby.

Do ujawnienia nielegalnie przebywających cudzoziemców doszło między innymi w Kutnie, Błaszkach oraz w Łodzi. Zatrzymane osoby to obywatele Pakistanu, Tunezji i Bangladeszu.

- Pakistańczyk zatrzymany w Kutnie nie posiadał wymaganego dokumentu pobytowego, dlatego też funkcjonariusze wszczęli wobec niego postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. - Z kolei Tunezyjczyk oraz Bengalczyk nie opuścili terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego. Obydwaj zostali zobowiązani do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na teren Polski i innych państw obszaru Schengen na czas określony w decyzji.