wersja testowa serwisu

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody z zachowaniem reżimu sanitarnego

8

Obostrzenia dotyczące gromadzenia się ludzi, wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną, wymuszają konieczność ograniczenia tegorocznych obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje o symbolicznych obchodach tegorocznego święta.

O godz. 10.00 w Bazylice Mniejszej przy ul. Kolegiackiej 11 odprawiona zostanie msza św., po której uczestnicy we własnym zakresie przemieszczą się na plac przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wartę honorową pełnić będą żołnierze z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz harcerze z Hufca ZHP Sieradz. Przedstawiciele organizacji i instytucji będą mogli tutaj, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, złożyć kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego.

Władze Powiatu Sieradzkiego złożą również kwiaty przy pomniku upamiętniającym 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej (obok budynku starostwa).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu