Konsultacje ws. organizacji pozarządowych potrwają jeszcze tydzień

Do 21 października w powiecie sieradzkim potrwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi, dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konsultacje odbywają się w Powiecie Sieradzkim w dniach od 14 do 21 października 2019 r. na podstawie Uchwały Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 3 października 2019 r.


Uwagi i opinie, zgłoszone w trakcie konsultacji, mogą być pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


Z projektem programu można się zapoznać na stronie internetowej www.spsieradz.finn.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń/Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Pisemne uwagi (według załączonego formularza) prosimy kierować na adres Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz lub składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej – I piętro, pokój nr 121.


Szczegóły tutaj: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2019

Zobacz także

Czarodziejki skrzypiec w Ostrowie Wielko…

[ZDJĘCIA] Ciepły, listopadowy wieczór. J…

Remont nawierzchni dróg w Warcie. Nowy a…

Zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela i inne. …

W hołdzie Sieradzkim Zakładnikom. 80. ro…

Kolejny sukces Środowiskowego Domu Samop…

Rusza zbiórka charytatywna "Widzew …

Zakończono remont pomieszczeń remizy OSP…

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowo…

Szczególne jubileusze w Państwowej Szkol…

Zjazdy na drodze Glinno-Włyń. Ostatnia c…

[ZDJĘCIA] W hołdzie legionistom Józefa P…

[ZDJĘCIA] Wejście do Zespołu Placówek Wy…

80. rocznica rozstrzelania zakładników. …

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w S…

Barbórka na jazzowo w szkole muzycznej. …

[ZDJĘCIA] Malarstwo i rysunek Konrada Kn…

Polska Niepodległa. Zaproszenie na urocz…